เรื่อง : จ้างบริการเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต (Life Guard) และดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ประจำสระว่ายน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
14 พฤศจิกายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • 1. บริษัท เลิฟ ดีไซน์ การ์เด้น แอนด์ ไอที เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,243,200.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • 1. บริษัท เลิฟ ดีไซน์ การ์เด้น แอนด์ ไอที เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,243,200.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว