เรื่อง : จ้างจัดหาและติดตั้งตู้แขวนผนัง ภายในห้องครัวบ้านพักพนักงาน จำนวน 10 ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
วันที่ประกาศผล
04 ธันวาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก การดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ครบถ้วน