เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ HANDHELD C BAND VSAT SPECTRUM ANALYZER จำนวน ๒ ชุด
วันที่ประกาศผล
18 เมษายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอตรงตามข้อกำหนดของ บวท. เพียงรายเดียว
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง