เรื่อง : จัดจ้างบริการดูแลสระว่ายน้ำ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2 ปี
วันที่ประกาศผล
25 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายธวัชชัย แสนเมืองมา เสนอราคาที่ (บาท) 325,200.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายธวัชชัย แสนเมืองมา เสนอราคาที่ (บาท) 325,200.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียวถูกต้องตามบริษัทกำหนด