เรื่อง : จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,160,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี. คลีน แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 5,180,298.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 3.บริษัท พีเออี(เทรดดิ้ง) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,266,800.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 4.บริษัท รอยัล บิสซิเนส เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,390,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี. คลีน แอนด์ เซอร์วิส
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 2.บริษัท พีเออี(เทรดดิ้ง) จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 3.บริษัท รอยัล บิสซิเนส เซอร์วิส จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1.บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,160,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด