เรื่อง : จ้างซ่อมระดับ Overhaul ใบพัดอากาศยานแบบ McCauley 3 Blade P/N 3GFR34C702-C จำนวน 2 ชุด
วันที่ประกาศผล
05 มกราคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เอ็ม พี เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,547,983.81
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เอ็ม พี เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,519,000.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นราคาที่ดีที่สุด