เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๗ คัน เพื่อให้บริการรับ-ส่งพนักงานเข้าเวร ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆและหอบังคับการบินดอนเมือง
วันที่ประกาศผล
15 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 25,099,200.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อกำหนด
 • บริษัท ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 27,726,420.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อกำหนด
 • บริษัท แมจิค รูทส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 36,612,660.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 25,099,103.40
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด