ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๗ คัน เพื่อให้บริการรับ-ส่งพนักงานเข้าเวร ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆและหอบังคับการบินดอนเมือง

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่สินสุดประกาศ
21 พฤษภาคม 2019
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บก.ทบ.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
39,609,171.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
10 มกราคม 2019
เป็นเงิน (บาท)
39,609,171.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ กิตติภูมิ เกตุภู่
2.) คุณ ธงชัย สุภาวุฒิ
3.) คุณ วิริทธิพล ณ สงขลา
4.) คุณ วิริทธิพล ณ สงขลา
5.) คุณ สุชล คงอุดร
6.) คุณ อดิเทพ อยู่สืบ

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตามเอกสารแนบ
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
22-04-2019 ถึง 16-05-2019
กำหนดยื่นซอง
17 พฤษภาคม 2562
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9554