เรื่อง : จ้างบริการรถรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คัน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
วันที่ประกาศผล
05 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • นายคันทอง สาสนัส เสนอราคาที่ (บาท) 291,140.00
  เหตุผล :
 • นางสาวนภาพร แสงล้อม เสนอราคาที่ (บาท) 298,000.00
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • นางสาวนภาพร แสงล้อม
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • นายคันทอง สาสนัส เสนอราคาที่ (บาท) 291,140.00
  เหตุผล : เป็นผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด