เรื่อง : จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด ๕.๐๐ x ๗.๐๐ เมตร ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
16 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ร้านวรรณพาณิชย์ เสนอราคาที่ (บาท) 267,185.51
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
  • ร้านนิสันพาณิชย์ เสนอราคาที่ (บาท) 269,839.21
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ร้านวรรณพาณิชย์ เสนอราคาที่ (บาท) 267,185.51
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด