เรื่อง : จัดซื้ออุปกรณ์ Signal Generator และ Power Meter พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
21 พฤษภาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 988,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,114,700.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 988,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด