เรื่อง : จ้างจัดหาและติดตั้งตู้แขวนผนังชนิดอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ประกาศผล
24 พฤศจิกายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนโรจน์พันธุ์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาที่ (บาท) 750,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนโรจน์พันธุ์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาที่ (บาท) 675,000.00
    เหตุผล :