เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารสำรอง จำนวน 4 รายการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
วันที่ประกาศผล
11 กันยายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผ่านการคัดเลือกและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. ยิบอินซอย เสนอราคาที่ (บาท) 19,955,439.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บจก. ดับเบิลยู แอนดื เจ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 18,900,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. เอ็มโซลูชั่น
  เหตุผล : ไม่ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก. ดับเบิลยู แอนดื เจ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 18,900,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด