เรื่อง : จ้างก่อสร้างทางลาดอาคาร ๖๐ ปี อาคารอำนวยการและอาคารสโมสร ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
07 พฤษภาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ชัยมลล์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 742,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติครบถ้วน