เรื่อง : จ้างปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Frangible of Glide Slope ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
วันที่ประกาศผล
25 เมษายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ. อินโปรเกรสซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาที่ (บาท) 575,093.39
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ. อินโปรเกรสซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาที่ (บาท) 575,093.39
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม