เรื่อง : จ้างจัดทำระบบกันซึมหลังคาเมทัลชีท บริเวณชั้น ๙ และชั้น ๑๐ อาคาร ๖๐ ปี ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
02 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องปรับแก้ไขรายละเอียดงานให้ชัดเจนมากขึ้น