เรื่อง : จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานหมุนเวียนและอาคารหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร
วันที่ประกาศผล
27 พฤษภาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงราคากลางใหม่