เรื่อง : จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด (CALIBRATION SYSTEM FOR VOR/ILS/GNSS/ GBAS ANALYZER) จำนวน ๑ ชุด
วันที่ประกาศผล
08 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บจก. ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 14,620,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • หจก. สุวรรณภูมิ เน็ทเวิร์ค
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บจก. ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 13,889,000.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด