เรื่อง : จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำชั้น ๕ อาคารหอบังคับการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
09 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายกฤษฎ์ ทรัพย์สิน เสนอราคาที่ (บาท) 155,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
  • นายกิตติ เลี่ยมสกุล เสนอราคาที่ (บาท) 158,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายกฤษฎ์ ทรัพย์สิน เสนอราคาที่ (บาท) 155,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด