พ 1065/2558

เรื่อง : จัดหาหลอด MAGNETRON รุ่น MG5230T จำนวน 1 หลอดและ หลอด MAGNETRON รุ่น M5089T จำนวน 1 หลอด
วันที่ประกาศผล
26 พฤษภาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จก. เสนอราคาที่ (บาท) 297,460.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ.เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จก. เสนอราคาที่ (บาท) 297,460.00
    เหตุผล :