เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑๒ คัน สำหรับรับส่งพนักงาน Daywork และพนักงานเข้ากะ ณ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี
วันที่ประกาศผล
07 พฤศจิกายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัตถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 45,092,543.25
    เหตุผล : มีคุณสมบัตถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซืเพรส จำกัด
    เหตุผล : ไม่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 45,092,543.25
    เหตุผล : มีคุณสมบัตถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด