ต 1141/2558

เรื่อง : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) ขนาด 36000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
วันที่ประกาศผล
26 พฤศจิกายน 2558
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • สหทรัพย์แอร์ เสนอราคาที่ (บาท) 107,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • เฟื่องฟูแอร์&อิเลคทริเคิล สมุย
  เหตุผล : เป็นราคารายสูงกว่าอีกราย
 • เสริมอิเลคทริค
  เหตุผล : เป็นราคารายสูงกว่าอีกราย
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • สหทรัพย์แอร์ เสนอราคาที่ (บาท) 107,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด