เรื่อง : เช่าข่ายสื่อสาร Internet-A สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายหลัก ระยะเวลาเช่า 1 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
วันที่ประกาศผล
18 ธันวาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 770,400.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 770,400.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด