เรื่อง : ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME พร้อมปรับปรุงตะแกรง Counterpoise ณ ท่าอากาศยานลำปาง เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
28 มิถุนายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอตรงตามข้อกำหนดของ บวท. จึงขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้