เรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ SDH Multiplexer จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
15 เมษายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 12,386,962.00
    เหตุผล : ผ่านคุณสมบัติ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษํท เตียวฮง สีลม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 12,220,000.00
    เหตุผล : ราคาต่ำสุด และลดราคาให้