เรื่อง : อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 775,350.00
  เหตุผล : เสนอราคารายการเดียว BATTERY CHARGER ขนาด24 VDC 50A
 • 2. บริษัท คอมมิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,583,065.00
  เหตุผล : เสนอราคา 2 รายการ AUTOMATIC TRANSFER SWITCH และ DC/AC INVERTER ขนาด 24 VDC 1500W
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด
  เหตุผล : เสนอเอกสารไม่ครบถ้วน
 • 2. บริษัท โฟคัล ไอที โซลูชั่น จำกัด
  เหตุผล : เสนอเอกสารไม่ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 743,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด BATTERY CHARGER ขนาด24 VDC 50A
 • 2. บริษัท คอมมิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,456,349.96
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด AUTOMATIC TRANSFER SWITCH และ DC/AC INVERTER
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง