เรื่อง : จ้างช่างโยธา เพื่อปฏิบัติงานโยธาสำหรับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา-สุขภัณฑ์ อาคารสถานที่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ คน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
18 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯกำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นาย สันติพจน์ แขกเต้า เสนอราคาที่ (บาท) 771,264.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นาย สันติพจน์ แขกเต้า เสนอราคาที่ (บาท) 771,264.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯกำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด