เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จำนวน 2 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
วันที่ประกาศผล
27 กุมภาพันธ์ 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท นครโคราช จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,240,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลทัวร์ อินเตอร์กรุ๊ป
  เหตุผล : ไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต
  เหตุผล : ไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน และมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท นครโคราช จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,239,170.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด