เรื่อง : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานหมุนเวียน ๓ หลัง (๖ ยูนิต) ณ หอบังคับการบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
12 มิถุนายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวิน 2015 เสนอราคาที่ (บาท) 1,630,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติและยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชาการก่อสร้าง
  เหตุผล : เสนอราคาสูงกว่า แต่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด
 • 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง
  เหตุผล : เสนอราคาสูงกว่า แต่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด
 • 3. บริษัท ปติมา 99 จำกัด
  เหตุผล : เสนอราคาสูงกว่า แต่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวิน 2015 เสนอราคาที่ (บาท) 1,630,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติและยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด