เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
06 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท อินโปรเกรสซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,646,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชพฤกษ์ วิศวกรรมกรุ๊ป เสนอราคาที่ (บาท) 2,683,243.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่างพาณิชย์ เสนอราคาที่ (บาท) 2,750,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ไม่มี
  เหตุผล : ไม่มี
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท อินโปรเกรสซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,646,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด