เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ Router พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ CISCO
วันที่ประกาศผล
02 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
คุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บรษัท ดาต้า โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,205,248.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด