เรื่อง : จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำที่ทำการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
วันที่ประกาศผล
26 พฤษภาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 16,820,400.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 16,816,800.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 16,816,800.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด