เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
วันที่ประกาศผล
17 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • หจก. สัญญาพัฒน์ เสนอราคาที่ (บาท) 947,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด