เรื่อง : จ้างก่อสร้างฐานรองตู้เคบิน พร้อมงานระบบและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
21 กุมภาพันธ์ 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • 1.บริษัท ภูคิน ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 468,500.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ภูคิน ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 468,500.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด