เรื่อง : ประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงาน และสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
21 พฤษภาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,209,094.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี.คลีน แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 1,242,912.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัท แอลเอฟ แลนด์สเคป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,250,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,267,200.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ เสนอราคาที่ (บาท) 1,284,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี.คลีน แอนด์ เซอร์วิส
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท แอลเอฟ แลนด์สเคป จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์ จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,209,194.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด