เรื่อง : อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ
วันที่ประกาศผล
06 กันยายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก บวท. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง