เรื่อง : จ้างทำผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับบ้านพักรับรอง ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
วันที่ประกาศผล
23 กุมภาพันธ์ 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล

ร้านวิชัยผ้าม่านโดยนายมาโนช มณีสว่าง เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ร้านวิชัยผ้าม่านโดยนายมาโนช มณีสว่าง เสนอราคาที่ (บาท) 120,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด
 • LA ผ้าขนหนู ชุดเครื่องนอน เชียงใหม่โดย นางสาวลัดดาภรณ์ สมเพชร เสนอราคาที่ (บาท) 139,400.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด
 • อินเตอร์วอล์เปเปอร์ โดยนายสราวุธ สุขคุ้ม เสนอราคาที่ (บาท) 135,900.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ร้านวิชัยผ้าม่าน โดยนายมาโนช มณีสว่าง เสนอราคาที่ (บาท) 120,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด