เรื่อง : จัดซื้อชุดกระเป๋าเครื่องมือสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ ชุด
วันที่ประกาศผล
08 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 199,983.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
  • บริษัท ซิสเท็ม พอร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 213,465.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 199,983.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด