เรื่อง : จัดหาอะไหล่สำหรับระบบเรดาร์ SMR ที่สุวรรณภูมิ จำนวน 2 รายการ 1.หลอด Magnetron M5089T จำนวน 1 หลอด 2. หลอด Magnetron MG5230Tจำนวน 1 หลอด
วันที่ประกาศผล
28 พฤศจิกายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จก. เสนอราคาที่ (บาท) 363,265.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.ยิบอินซอย จก.
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ.เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จก. เสนอราคาที่ (บาท) 363,265.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด