เรื่อง : จ้างบริการปฏิบัติงานโยธา งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบสายอากาศ และการทำงานในที่สูง ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ เป็นเวลา 2 ปี
วันที่ประกาศผล
22 พฤษภาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายสหชาติ ไวยนันท์ เสนอราคาที่ (บาท) 1,392,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคครบถ้วนถูกต้องและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.หาดใหญ่ การไฟฟ้า
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคครบถ้วนถูกต้องและแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายสหชาติ ไวยนันท์ เสนอราคาที่ (บาท) 1,392,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคครบถ้วนถูกต้องและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด