• รางวัล Edward Warner ปี 2531

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้รับรางวัล Edward Warner ครั้งที่ 22 (TheTwenty-second Edward Warner Award) ในปี 2531 ในฐานะที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาในกิจการบินของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค และได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนก

  รางวัล Edward Warner หน้า
 • รางวัล ATCA Industrial Award และ Chairman’s Citation of Merit Award ปี 2551

  สมาคมผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Association : ATCA) ได้พิจารณาตัดสินให้ระบบ BOBCAT ในนามคณะทำงาน ICAO Air Traffic Flow Management ได้รับรางวัล “ATCA Industrial Award” และมอบรางวัลกิตติมศักดิ์ “ATCA Chairman’s Citati

   รางวัล ATCA Industrial Award และ Chairman’s Citation of Merit Award ปี 2551
 • รางวัล Jane’s ATC Awards ด้าน Enabling Technology ปี 2554

  ได้รับรางวัล Jane’s ATC Awards ด้าน Enabling Technology เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่มีผลงานที่โดดเด่น ทางด้านการพัฒนาความสามารถรองรับอากาศยานและความปลอดภัยทางอากาศ (capacity and safety) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือระบบบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศผ่านอ่าวเบ

  รางวัล Jane’s ATC Awards ด้าน Enabling Technology