ข่าวล่าสุด

กอญ1

วิทยุการบินฯ แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

26 ก.ค. 61 - จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บวท. โดย นายสมนึก รงค์ทอง ได้รับการคัดเลือกการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บวท. ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการเสนอและเห็นชอบผลการเจรจาค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

Banner

 • BOBCAT
 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติเที่ยวบินต่อวัน

ข้อมูลวันที่ 16/08/2561 ระหว่างเวลา 00:00-23:59 UTC

 • สุวรรณภูมิ1,023
 • ดอนเมือง773
 • ภูเก็ต317
 • เชียงใหม่218
 • สมุย100
 • หัวหิน94
 • อู่ตะเภา91
 • หาดใหญ่90
 • ขอนแก่น79
 • เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ3,020

ลิงค์หน่วยงานภายนอก