ข่าวล่าสุด

Nw1

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี วิทยุการบินฯ

02 มี.ค. 63 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน ในพิธีเททอง หล่อพระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี วิทยุการบินฯ

Banner

 • ระบบบริการข้อมูลข่าวสาร
 • BOBCAT
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติเที่ยวบินต่อวัน

ข้อมูลวันที่ 05/04/2563 ระหว่างเวลา 00:00-23:59 UTC

 • สุวรรณภูมิ115
 • ดอนเมือง43
 • ภูเก็ต23
 • เชียงใหม่16
 • สมุย14
 • หาดใหญ่8
 • ลพบุรี/โคกกระเทียม (ทหาร)8
 • พิษณุโลก7
 • บุรีรัมย์5
 • เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ301

ลิงค์หน่วยงานภายนอก