ข่าวล่าสุด

บวท. รับ ISO

วิทยุการบินฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS)

16 ต.ค. 62 - บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับมอบใบรับรองระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO22301:2012 สำหรับการบริการจราจรทางอากาศ และบริการข้อมูลข่าวสารการเดินอากาศ ใน 3 พื้นที่ส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุว

Banner

 • BOBCAT
 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติเที่ยวบินต่อวัน

ข้อมูลวันที่ 20/10/2562 ระหว่างเวลา 00:00-23:59 UTC

 • สุวรรณภูมิ1,022
 • ดอนเมือง781
 • ภูเก็ต304
 • เชียงใหม่216
 • หาดใหญ่75
 • สมุย72
 • กระบี่56
 • อุดรธานี50
 • เชียงราย46
 • เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ2,582

ลิงค์หน่วยงานภายนอก