สถิติเที่ยวบินต่อวัน

ข้อมูลวันที่ 23/04/2561 ระหว่างเวลา 00:00-23:59 UTC

  • สุวรรณภูมิ1,013
  • ดอนเมือง824
  • ภูเก็ต360
  • เชียงใหม่219
  • หัวหิน111
  • หาดใหญ่99
  • กระบี่88
  • สมุย87
  • อู่ตะเภา78
  • เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ3,050

Aerothai Update

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้กำหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนตรวจดูได้ตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข่าวประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิกที่นี่