นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 แบบการแจ้งเหตุละเมิดของข้อมูลส่วนบุคคล


 แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


ช่องทางการติดต่อ

กรณีต้องการส่งแบบฟอร์มเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อ บวท. ได้ตามช่องทางดังนี้
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2287-3531-41
E-mail : pdpa@aerothai.co.th