• MOT Zero Tolerance "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย"

    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อม นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (อำนวยการและงานสนับสนุน), นางธนิยา สุนทระศานติก ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่), นา

    MOT Zero Tolerance "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย" 2
  • ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 19 ปี

    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายผู้แทนให้ นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย, นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ และ นายนุสรณ์ สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บ

    ครบรอบ 19 ปี ปปช

ข่าวและกิจกรรม