ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
      0 5327 0624 ต่อ 4017
ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก  
      0 5530 1450 ต่อ 7048
ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี  
      0 4524 0798 ต่อ 7815
ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี  
      0 4224 3735 ต่อ 7102
ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
      0 7744 1132 ต่อ 5588
ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
      0 7632 7252 ต่อ 5012
ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
      0 7425 1338 ต่อ 6008
ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน  
      0 3252 0831 ต่อ 5221
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
      0 4425 7670 ต่อ 7262

ส่วนกลาง

คณะทำงานโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 9037