พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลต้นแบบ"

บริษัทฯ คัดเลือกตัวแทนพนักงานร่วมกิจกรรม ป.ป.ช. รณรงค์คัดเลือก “บุคคลต้นแบบ” ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ขอเชิญชวนรัฐวิสาหกิจต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ในการพิจารณาคัดเลือก "บุคคลต้นแบบ" ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560...

รูปภาพกิจกรรม

โครงการปันน้ำใจให้น้อง ๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2 จ.น่าน

คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะประธานมูลนิธิน่านฟ้าไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปันน้ำใจให้น้อง ๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ครั้งที่ 2 โดยมี จ่าสิบเอก เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะคุณครู...