มินิวอลเลย์บอล          

              การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ดำเนินการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 โดยในปี 2566 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลยังคงเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณและเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ โดยบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณ (บางส่วน) และสนับสนุนบุคคลากรร่วมประสานงานการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รวมถึงประสานงานผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด และผลิตภัณฑ์กีฬาวอลลี่

              สำหรับกำหนดการแข่งขันในรอบภูมิภาค จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 66 - 17 มค. 66 และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 - 8 ก.พ. 67 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช