• วิทยุการบินฯ คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลปีใหม่ 9,440 เที่ยวบิน

  นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า จากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักด์สยาม ชิดชอบ ได้มีนโยบายให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับกา

  เที่ยวบินปีใหม่
 • วิทยุการบินฯ สรุปสถานการณ์เที่ยวบิน 10 วัน หลังเปิดประเทศ

  วิทยุการบินฯ สรุปสถานการณ์เที่ยวบิน 10 วัน หลังเปิดประเทศ เที่ยวบินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 จากนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีปริมาณเที่ยวบินรวมเพิ่มขึ้นเป็นไปตามที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บว

  Aero
 • สรุปปริมาณเที่ยวบินเดือนตุลาคม 2564

  ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มาตรการล็อกดาวน์ต่างๆ ที่ผ่อนคลายลง ส่งผลให้มีการเดินทางมากขึ้น ปริมาณเที่ยวบินในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 25% โดยมีเที่ยวบินรวม 24,687 เที่ยวบิน และยังคงเป็นการเดินทางภายในประเทศเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางท่องเที่ยว ได

  Flight Movementn oct
 • บวท. เตรียมพร้อมรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. คาดการณ์เที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ยืนยันพร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ รองรับการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และตามสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมรองร

  พร้อมรองรับนโนบายเปิดประเทศ
 • ปริมาณเที่ยวบินเดือนกันยายน 2564

  เดือนกันยายนที่ผ่านมา มาตรการล็อกดาวน์เริ่มผ่อนคลาย ในส่วนของการเดินทางก็เช่นเดียวกัน สายการบินสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 22% วิทยุการบินฯ ให้บริการจราจรทางอาก

  Flight SEP
 • ปริมาณเที่ยวบินเดือนสิงหาคม 2564

  วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการจราจรทางอากาศในเดือนสิงหาคม 2564 มีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 16,077 เที่ยวบิน โดยปริมาณเที่ยวบินลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง 11% เนื่องจากจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและมาตรการควบคุมการบินเข้า-ออก ใ

  Flight Movement
 • บวท. ชี้แจงกรณี 7 สายการบิน เสนอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจการบิน

  จากกรณีที่ ผู้ประกอบการสายการบินภายในประเทศ 7 สายการบิน ได้รวมกันยื่นข้อเสนอและขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการขอสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(ซอฟต์โลน) พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการขึ้น-ลงอากาศยาน รวมถึงค่าจอด-ค่าปรับออกไปก่อน เ

  ชี้แจงกรณีช่วยเหลือสายการบิน
 • บอร์ด บวท. แต่งตั้ง รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

  คณะกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีมติจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2564 (654) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้ง นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุกา

  Acting President
 • บวท. พร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (บวท.) ยืนยันพร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ เพื่อรองรับ  สายการบินและผู้โดยสารที่เดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ นายทินกร ชูวงศ์ ร

  Phuket Sandbox

ข่าว