• บวท. ชี้แจงกรณีเรดาร์ตรวจอากาศ

  จากกรณีมีการพาดพิง ถึงเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินไทย  ไถลออกนอกรันเวย์ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเพราะความไร้ประสิทธิภาพของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เนื่องจาก บวท. ไม่มีเรดาร์ตรวจอากาศที่มีประส

  แถลงข่าว 11 ต.ค. 61
 • วิทยุการบินฯ จัดการประชุม Airspace Users - ANSP Meeting

  นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นช่องทางสำคัญที่วิทยุการบินฯ จะได้สื่อสาร ให้ผู้ใช้ห้วงอากาศ (Airspace Users) ได้ทราบทิศทางการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ โดยตรงจากผู้ใช้บริการ เ

  Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • กอญ.บวท. เผยวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนวิทยุการบินฯ รองรับเที่ยวบิน ๑ ล้านเที่ยวบินในปีนี้

  นายสมนึก  รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบิน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินภาพรวมธุรกิจการบินและแนวโน้มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต พบว่าธุรกิจการบิน เป็นหนึ่งในอุตส

  CEO
 • วิทยุการบินฯ​ จัดการสัมมนาฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

  นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการสัมมนาฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 ณ โรงแรม Pullman Pattaya Hotel ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สายงานทุกส่วน นำเสนอผลการดำเนินงานทั้ง 11 สาย

  สัมมนาฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561
 • วิทยุการบินฯ ฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ : BCP ประจำปี 2561

  นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2561 ในรูปแบบ Table Top Exercise ณ ห้องประชุม AB สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) โดยในวันที่ 1

  ซ้อมแผน BCP ประจำปี 2561
 • “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ 13 ปีติดต่อกัน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

  นายฑีฆายุ มุรธา นักวิชาการระดับผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด

  วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61
 • วิทยุการบินฯ รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ให้ผลงานนวัตกรรม ระบบตรวจสอบและติดตามสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นที่ให้บริการจราจรทางอากาศ (Monitoring and Identification of Interference for Air Traffi

  รางวัลชมเชย นวัตกรรม บวท.
 • วิทยุการบินฯ ได้ฤกษ์เปิดทดลองทำงานบนระบบใหม่ หอบังคับการบินดอนเมือง

  วิทยุการบินฯ ในฐานะหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System : TMCS) เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศทั้งในประเทศและระ

  shadow1
 • ทริสเรทติ้งคงอันดับวิทยุการบินฯ ที่ระดับสูงสุด “AAA” ด้วยแนวโน้ม Stable

  ทริสเรทติ้งคงอันดับวิทยุการบินฯ ที่ระดับสูงสุด “AAA” ด้วยแนวโน้ม Stable ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ระดับ “AAA” โดยมีสถิติด้านความปลอดภัยที่ดี สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และคณะผู้บ

  AEROTHAI
 • "70 ปี วิทยุการบินฯ" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ

  15 เมษายน 2561   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ครบรอบการดำเนินงานปีที่ 70 ในฐานะผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ   วิทยุการบินฯ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างเต็มกำลังความสามาร

  70th AEROTHAI

ข่าว