• "70 ปี วิทยุการบินฯ" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ

  15 เมษายน 2561   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ครบรอบการดำเนินงานปีที่ 70 ในฐานะผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ   วิทยุการบินฯ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างเต็มกำลังความสามาร

  70th AEROTHAI
 • วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ 2561 เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 11%

  คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกัน มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก ส่งผ

  รองรับสงกรานต์ 61
 • วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1 ภายใต้การสาธิต SWIM in ASEAN Demonstration Project ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Banyan Tree กรุงเทพฯ โดยมี นายสมนึก รงค์ทอง รองกรรมก

  Technical_SWIM
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 1/2561

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ เป็นประธ

  airspace user
 • ประชุมความร่วมมือ 3 CEOs หน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1/2561

  นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ 3 CEOs หน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท วิทยุการบินฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษั

  3 CEOs มี.ค.61
 • TMCS Transition Team Meeting/68

  นายทินกร ชูวงศ์ และนายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะหัวคณะทำงานร่วมในการถ่ายโอนระบบ เป็นประธานการประชุม TMCS Transition Team ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรม Sofitel So Bangkok เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

  TMCS meeting 68
 • ทอ. และ วิทยุการบินฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ฉบับประจำปี 2560

  วันที่ 20 มีนาคม 2561 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศ กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งป

  mou ทอ 61
 • วิทยุการบินฯ ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2561

  นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO Asia Pacific Conference และการประชุม CANSO Global ATM Summit & Annual General Meeting (AGM

  ประชุมเตรียม CANSO

ข่าว