• วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CP Working Group (Internetworking) ครั้งที่ 25

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CP Working Group (Internetworking) ครั้งที่ 25 และการประชุม IPS Mobility Sungroup Meeting ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย. 2560 โดยมีนายไพสาน ปราณีตพลกรัง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ พ

  CP 01
 • TMCS Workshop "Let's prepare to Shadow"

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ TMCS Workshop "Let's prepare to Shadow" ระหว่างส่วนกลาง(หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง และทุ่งมหาเมฆ) กับศูนย์ภูมิภาค โดยมีการศึกษาดูงานกา

  TMCS Workshop 01
 • TMCS Shadow Operations

  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายทินกร ชูวงศ์ และ นายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานร่วม คณะทำงานในการถ่ายโอนระบบโครงการ TMCS พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบ

  shadow 01

ข่าว

สื่อมัลติมีเดีย