ตัวอย่าง 26/05/2567
ตัวอย่าง 26/05/2567
mou1

7 หน่วยงาน ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมด้านการบิน ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)...

seaplane1

คมนาคม ผลักดันนโยบาย Seaplane ให้เป็นรูปธรรมภายในปี 2567

กระทรวงคมนาคม ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ  เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ผลักดันการปฏิบัติการบินอากาศยานทางทะเล หรือ Seaplane Operations เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประเทศ...

บรรยาย1

วิทยุการบินฯ จัดการบรรยายพิเศษ “Transparency with Quality: โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ”

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการบรรยายพิเศษ “Transparency with Quality: โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ” โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย ณ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ...

AEROTHAI671

วิทยุการบินฯ ครบรอบ 76 ปี มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) หน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศ ครบรอบการดำเนินงาน 76 ปี  มุ่งมั่นจัดการจราจรทางอากาศน่านฟ้าไทยให้เกิดความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้สูงสุด เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมขานรับนโยบายคมนาคมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่  ...

ภาพภารกิจ

วิทยุการบินฯ แจงสงกรานต์ 67 เที่ยวบินคึกคักตามคาด ภูเก็ต ครองแชมป์เที่ยวบินมากสุด รองมาเป็น เชียงใหม่

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สรุปปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 มีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 16,207 เที่ยวบิน โดยสนามบินภูเก็ต เป็นสนามบินภูมิภาค ที่มีปริมาณเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก รวมทั้งสิ้น 2,103 เที่ยวบิน...

cnx

สุรพงษ์ ห่วงประชาชน ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการบริการจราจรทางอากาศช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม และ ดร. ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท...

รชค

สุรพงษ์ สั่งวิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรับเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ คาดเพิ่ม 20%

วิทยุการบินฯ คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 16,307 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนเตรียมความพร้อมทุกด้านรองรับการให้บริการจราจรทางอากาศให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า...

news1

วิทยุการบินฯ หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมผู้บริหาร  เข้าพบนายแพทริก เฮมเมอร์ (H.E. Mr. Patrick Hemmer) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย และ ตัวแทนสายการบิน Cargolux Airlines International...

Routes

วิทยุการบินฯ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบิน ทำเส้นทางบินคู่ขนานเชื่อมภูมิภาคนำเทคโนโลยีทันสมัย ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน

วิทยุการบินฯ จัดทำเส้นทางบินคู่ขนาน (Parallel Routes) รองรับเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศ นำเทคโนโลยีช่วยบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ ปรับปรุงโครงสร้างห้วงอากาศ (Airspace) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินอากาศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน...

แต่งตั้งประธานบอร์ดวิทยุการบินฯ คนใหม่

วิทยุการบินฯ แต่งตั้ง นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ เป็นประธานบอร์ดวิทยุการบินฯ และแต่งตั้ง นางสาวนัทรียา  ทวีวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 41 ณ สำนักงานใหญ่...

flight

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รวม 70,631 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินภายในประเทศ 27,227 เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ 36,255 เที่ยวบิน บินผ่านน่านฟ้าและอื่นๆ 7,149 เที่ยวบิน

ut1

วิทยุการบินฯ ประชุมร่วมสำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา วางแผนรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินจากจีน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. พร้อมด้วย นายสุรพล คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา...

AEROTHAI

วิทยุการบินฯ หนุนภารกิจภาคความมั่นคงระหว่างประเทศ “คอบร้าโกลด์”

วิทยุการบินฯ หนุนภารกิจภาคความมั่นคง วางแผนบริหารจราจรทางอากาศรองรับภารกิจการฝึกร่วมผสมทางการทหารระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา หรือ คอบร้าโกลด์ ประจำปี 2567 ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย...

อุดร2

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.หนองคายและอุดรธานี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ การพัฒนาระบบการขนส่งทางบกและทางราง ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม...

Flight Jan24

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการในเดือนมกราคม 2567

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบิน ที่ให้บริการในเดือนมกราคม 2567 รวม 72,994 เที่ยวบิน ประกอบด้วยเทียวบินภายในประเทศ 29,017 เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ 36,575 เที่ยวบิน เที่ยวบินผ่านน่านฟ้าและอื่นๆ 7,402 เที่ยวบิน

AEROTHAI

วิทยุการบินฯ พร้อมรับตรุษจีน เผยเที่ยวบินเพิ่ม ร่วมมือจีนทำเส้นทางบินคู่ขนาน หนุนอุตสาหกรรม การบิน

วิทยุการบินฯ เตรียมระบบอุปกรณ์ มาตรการบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับเที่ยวบินช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมเริ่มโครงการจัดทำเส้นทางบินใหม่เชื่อมโยงไปยังเมืองหลักของจีน สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของประเทศ ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท...

Pages