ตัวอย่าง 08/08/2563
ตัวอย่าง 08/08/2563
K2

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ (...

Senate1

วิทยุการบินฯ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยุการบินฯ ให้การต้อนรับ พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมวิทยุการบินฯ พร้อมฟังการบรรยาย...

pic3

วิทยุการบินฯ และ กรมอุตุฯ ลงนามข้อตกลงประสานความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และ กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Letter of Agreement: LOA) พร้อมประสานการทำงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการเที่ยวบิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18...

Nw1

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี วิทยุการบินฯ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน ในพิธีเททอง หล่อพระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี วิทยุการบินฯ - เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.29 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม...

News1

“วิทยุการบินฯ ร่วมกับกองทัพไทย วางแผนการบินช่วงฝึกคอบราโกลด์”

วิทยุการบินฯ วางแผนบริหารจราจรทางอากาศรองรับภารกิจการฝึกร่วมผสมทางการทหารระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา หรือ คอบราโกลด์ ประจำปี 2563 ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ นายสมนึก  รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า...

release1

ตรุษจีน 63 นักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนเป้าหมายบินเที่ยวไทยอันดับ 2 รองจากเที่ยวญี่ปุ่น

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินภาพรวมของประเทศไทย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 24 – 30 มกราคม 2563  ลดลงจากช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อปีที่ผ่านมา          ร้อยละ 3.71 ทั้งนี้...

รชค.ตรวจเยี่ยม

วิทยุการบินฯ ขานรับนโยบายรัฐมนตรีถาวร “เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ

วิทยุการบินฯ ขานรับนโยบายรัฐมนตรีถาวร “เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (...

วันเด็ก

วิทยุการบินฯ ร่วมสานฝัน พร้อมรองรับเที่ยวบินวันเด็ก 63

 นายสมนึก  รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า “วันเด็กของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 จะมีกิจกรรมจัดแสดงการบินของกองทัพอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินในบางช่วงเวลา...

AEROTHAI

วิทยุการบินฯ คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินภาพรวมปี 63 เพิ่มขึ้นเพียง 1.6% ในขณะที่เที่ยวบินช่วงปีใหม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.29%

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า “บวท. ได้สรุปปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดที่ให้บริการในปี 2562 อยู่ที่ 1,045,741 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินในปี 2561 ถือว่าเป็นการเติบโตแบบชะลอตัว สาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน...

SVB

วิทยุการบินฯ วางมาตรการรองรับปิดซ่อมทางวิ่งสนามบินสุวรรณภูมิ

จากการที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) กำหนดปิดซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง และทางขับบางส่วน ของสนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 01.30 - 08.30น. ของทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ และวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเทศกาล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท...

ENG1

วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Language Proficiency Requirements (LPRs) – ICAEA Workshop on Test Design Guidelines

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Language Proficiency Requirements (LPRs) – ICAEA Workshop on Test Design Guidelines ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2562 โดยมี นายสถาพร ศรีสมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ กล่าวเปิดการประชุม...

บวท. รับ ISO

วิทยุการบินฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับมอบใบรับรองระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO22301:2012 สำหรับการบริการจราจรทางอากาศ และบริการข้อมูลข่าวสารการเดินอากาศ ใน 3 พื้นที่ส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ) จากบริษัท...

สถานประกอบการดีเด่น

ผลการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๒

ในปี ๒๕๖๒ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประกวดโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวินามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒...

พิธีลงนาม TMC

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ Technical Memorandum of Cooperation ระหว่าง บวท. และ CATS

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) จำกัด พร้อมด้วย นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ) นายชาญณรงค์ เชื้อเจริญ ผู้อำนวยการใหญ่ (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ Technical Memorandum of Cooperation ระหว่าง...

สัมมนาสื่อสาร Stakeholder

สัมมนาการสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ บวท. ภายใต้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2563-2567 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการสัมมนาการสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ บวท. ภายใต้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2563-2567 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ณ โรงแรม St.Regis Bangkok เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยการสัมมนาในครั้งนี้...

ประชุมรับอาเซียน

วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินผู้นำสำคัญประชุมสุดยอดอาเซียน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เชิญสายการบินประชุมร่วม รับทราบแผนและมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับเที่ยวบินผู้นำและบุคคลสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34  (34th ASEAN SUMMIT) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562...

sarex 2019

SAREX 2019 การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 (Search and Rescue Exercise 2019 : SAREX 2019) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 2 และ นายสันติเวช ปาลกะวงศ์...

บวท.ถวายพระพร

วิทยุการบินฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร...

วิทยุการบินฯ อำนวยความสะดวกชำระค่าบริการผ่านระบบ E-Payment

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้พัฒนาระบบการรับและจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-จ่ายเงิน และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในช่องทาง Website ของบริษัทฯ โดยท่านสามารถเข้าไปในหัวข้อ AEROTHAI Airline Services เพื่อเลือกหัวข้อสถานที่ชำระค่าบริการ...

Pages