รายการ กบนอกกะลา ตอน "จราจรเหนือเมฆ"

รายการ Kids Diary เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต วิทยุการบินฯ

ท่องเที่ยว "แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย"

ทั่วฟ้าคมนาคมไทย ตอน วิทยุการบินกับการเพิ่มปริมาณเที่ยวบินในปี 60

ทั่วฟ้าคมนาคมไทย ตอน ผู้โดยสารอากาศยานเดินทางคึกคักช่วงเทศกาลสงกรานต์

"เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ATC" รายการ The Spy Man Show ออกอากาศช่อง 3 SD เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560

"วิทยุการบินฯ กับมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาล" รายการครอบจักรวาล ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2560

"2017...เที่ยวบิน ปล(อ)ด ธงแดง" รายการ The Insider ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2560