รายการ กบนอกกะลา ตอน "จราจรเหนือเมฆ"

"วิทยุการบินฯ กับมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาล" รายการครอบจักรวาล ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2560

รายการ Kids Diary เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต วิทยุการบินฯ

"เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ATC" รายการ The Spy Man Show ออกอากาศช่อง 3 SD เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560

ท่องเที่ยว "แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย"