ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 3 : เปิดศูนย์พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 9 : เปิดศูนย์พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

รายการ กบนอกกะลา ตอน "จราจรเหนือเมฆ"

"วิทยุการบินฯ กับมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาล" รายการครอบจักรวาล ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2560

รายการ Kids Diary เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต วิทยุการบินฯ

"เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ATC" รายการ The Spy Man Show ออกอากาศช่อง 3 SD เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560

ท่องเที่ยว "แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย"

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗